โฆษณาสินค้าและบริการของท่านกับระบบของบัมคิว

คุณสมบัติและข้อดีของระบบโฆษณาของบัมคิวมีดังนี้
  • กระจายโฆษณาทั่วทุกเว็บไซต์อย่างยุติธรรม
  • คิดค่าโฆษณาเป็นคลิก
  • สามารถกำหนดงบประมาณที่จะใช้จ่ายได้
  • ลงโฆษณาได้ทั้งแบบข้อความและมัลติมีเดีย
  • เปิด/ปิด การแสดงโฆษณาได้ทุกเมื่อ
  • มีระบบแคมเปญและตัวโฆษณาที่ยืดหยุ่น
  • มีรายงานที่ละเอียดชัดเจนและโปร่งใส
  • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา
Judul: โฆษณาสินค้าและบริการของท่านกับระบบของบัมคิว; Ditulis oleh On Rico; Rating Blog: 5 dari 5

No comments:

Post a Comment